Start
Produkter
Tester
   Varför tester?
   Utförande
   Referensvärden hopp
Referenser
Kontakt
 

Telefon
  0250-181 26

Postadress
  SH Sport & Fitness
  Genvägen 9
  792 33 MORA

E-post
   info@gymma.nu


Utförande av olika tester


SJ - Squat Jump eller Static Jump (maximal styrka)
Testpersonen står med 90 graders vinkel i knäleden och händerna på höfterna. Från den positionen hoppar testpersonen rakt upp utan hjälp av armar när testledaren ger klartecken. Landningen sker på raka ben.
 
CMJ - Counter Movement Jump (expl. styrka & elasticitet)
Testpersonen står med raka ben och händerna på höfterna. När testledaren ger klartecken böjer testpersonen hastigt i knäled till 90 graders vinkel och hoppar därefter direkt rakt upp utan hjälp av armar. Landningen sker på raka ben.

FJ - Free Jump (explosiv styrka, elasticitet och koordination)
Samma utförande som CMJ men nu får testpersonen ta hjälp av armarna. Landningen sker på rak ben.

EP - Elasticity Per cent
Elasticiteten mäts genom att räkna ut differensen (elasticitet) mellan
Squat Jump och Counter Movement Jump

Formel:   
EP= CMJ-SJ x100
   SJ

EP bör ligga mellan 8-10%. Är resultatet <8% kan detta vara ett tecken på överträning eller otillräcklig träning av explosiv styrka. Tung styrketräning bör undvikas tills EP blir minst 8%.

Är EP>10% rekryteras inte muskelfibrerna i tillräcklig omfattning. Träningen bör inriktas på att förbättra den maximala styrkan.

CP - Coorination Percent
Koordinationen mäts genom att räkna ut differensen mellan
Counter Movement Jump och Free Jump i procent.

Formel:   
CP= FJ-CMJ x100
   CMJ

CP bör ligga mellan 8-12%. Under 8% tyder på bristande koordianation och över 12% på för lite snabb- och explosiv styrka.

F-VC, Force-Velociy Characteristics
Testpersonen gör Counter Movement Jump med olika belastningar från 0% till 100% av kroppsvikten.

Drop Jump (snabb styrka och elasticitet)
Görs från en upphöjning (normalt 20, 40, 60 och 80 cm). Kan utföras som Counter Movement Jump med händer på höfterna eller som Free Jump med hjälp av armarna. Den optimala nedhoppshöjden är då resultatet från ett DJ är bättre eller minst lika med resultatet från ett CMJ eller FJ vid testtillfället.