Start
Produkter
Tester
   Varför tester?
   Utförande
   Referensvärden hopp
Referenser
Kontakt
 

Telefon
  0250-181 26

Postadress
  SH Sport & Fitness
  Genvägen 9
  792 33 MORA

E-post
   info@gymma.nu


Varför görs tester?
  • Testernas uppgift är att kontrollera att träningen har genomförts så att de fysiska kvalitéer som tränats också har förbättras. Tester skall finnas med i årsplaneringen och där skall klart framgå vilka tester som skall göras och när det skall göras.
  • Lämplig intervall mellan tester är 4-8 veckor. Minimiantalet tester får aldrig understiga 3 per säsong om man vill ha en någorlunda kontroll på den genomförda träningen.
  • Vid en träningspulsering 3:1 d.v.s. man trappar upp träningen under 3 veckor för att sedan träna mycket lätt en vecka är det lämpligt att göra tester i slutet av den 4:e veckan.
  • Testerna skall vara en naturlig del i träningsprocessen. Rätt inplanerade och genomförda, ger testerna en mycket värdefull information till tränare och aktiv.